För mer info & boka

  Öppettider

  Enligt överenskommelse. Boka på telefon 0303-22 54 90 eller mejla till info@toftaretreat.se

  Hitta till oss

  Tofta Trädgård 260 442 75 Lycke

  Hundratals vårdenheter i Sverige och Norge använder Mediyoga.

  En av de yogaformer som erbjuds på Tofta Retreat är Medicinsk Yoga eller MediYoga, som den kallas i vardagligt tal. Detta är en yogaform som är utvecklad av svensken Göran Boll som driver MediYoga Institutet. Detta institut är den enda utbildningsenhet som kan licensiera instruktörer i MediYoga. Tofta Retreats instruktörer var bland de första i Västsverige att ta examen.

  Ett grundläggande syfte för MediYoga Institutet är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning runt yoga och dess mätbara effekter samt att sprida den informationen i samhället.

  Göran Boll har initierat och deltagit i flera av de studier och projekt på yogans effekter som gjorts i Sverige sedan 1998.

  Sedan 2007 har MediYoga Institutet ett löpande forskningssamarbete med hjärtintensiven på Danderyds sjukhus som avser olika typer av hjärtproblem.

  Danderyds Sjukhus började 2010 som första sjukhus i Skandinavien använda MediYoga program i sin ordinarie rehabiliteringsverksamhet av hjärtinfarktpatienter. 2014 började Akademiska Sjukhuset i Uppsala en reguljär verksamhet med att erbjuda alla sina cancerpatienter MediYoga i grupp.

  Forskning på yoga har pågått i Sverige sedan 1998 då vi deltog i den första svenska yogastudien, en ryggstudie som Karolinska Institutet genomförde det året. Därefter har ett antal studier på MediYoga genomförts i Sverige. Stockholms Universitet jämförde yoga med kognitiv terapi på en affärsbank i Stockholm, Postgirot lät sina anställda gå på yogakurs under arbetstid och utvärderade sedan träningen, Karolinska Institutet inkluderade yogaträning i sitt DU-projekt. Astra-Zeneca utvärderar löpande MediYoga för sjukskriven personal sedan 2004.

  Danderyds sjukhus forskar sedan 2007 fortlöpande på MediYoga för olika hjärtproblem (hjärtinfarkt, förmaksflimmer, stroke mm). Den forskningen har lett till att sjukhuset sedan januari 2010 använder MediYoga som en reguljär del av rehabiliteringen av sina hjärtpatienter. KI fortsätter att forska på yoga för ryggen. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge forskar på Medicinsk Yoga mot hjärtsvikt och både KS och Danderyd planerar nya större studier på förmaksflimmer.

  Mediyoga används idag som ett kompletterande behandlingsverktyg på ett hundratals vårdenheter i Sverige och Norge.

  Mer info om Mediyoga finner du på: http://mediyogainstitutet.se/