För mer info & boka

  Öppettider

  Enligt överenskommelse. Boka på telefon 0303-22 54 90 eller mejla till info@toftaretreat.se

  Hitta till oss

  Tofta Trädgård 260 442 75 Lycke

  Utbilda dig till meditationslärare med Malin Berghagen och Tomas Frankell

  • Fem moduler under ett år.
  • Med Malin Berghagen och Tomas Frankell i samarbete med Tofta Retreat.

  Utbildningen startar med en långweekend 26-29 augusti. Därefter blir det ytterligare en långhelg 7-10 oktober som åtföljs av en tredagarshelg 3-5 december. Sedan inleder vi det nya året med en ny långweekend 20-23 januari. Utbildningen avslutas långhelgen 17-20 mars med bl a utdelning av intyg och diplom. Totalt blir det 19 dagar.

  Denna utbildning ger dig kunskap och verktyg för att i framtiden kunna leda egna grupper i meditation och personlig utveckling.

  I ett samhälle med ett ständigt ökande informationsflöde blir stunder av stillhet allt viktigare. Vi behöver perioder av återhämtning för att skapa mening av allt vi möter i vardagen. Därför ser vi också ett ständigt ökande behov av meditation och retreats i samhället.
  Vår multikulturella tid erbjuder oss fantastiskt nog mängder av meditationstekniker för att behålla balans i livet. Många av dessa har utvecklats under århundraden inom olika traditioner runtom i världen och är idag tillgängliga för oss alla.

  Under denna spännande och rika utbildning får du som deltagare lära dig enkla meditationstekniker för egen fördjupning och för framtida arbete som lärare för andra. Det innebär konkret att vi övar på:

  • stillhet och utvecklar egenskaper som självacceptans
  • vikten av att odla uthållighet, vänlighet och självrespekt
  • bevittnande och kontinuitet 
  • fokuserad uppmärksamhet och hur man stillar sinnet
  • utveckling av vår intuition
  • att lära oss särskilja inre vägledning från gamla mönster och reaktiva röster i sinnet
  • vad det innebär att vara lärare i en ny tid
  • hur man bibehåller energin i en grupp
  • hur man som lärare förbereder sig för en lärares fallgropar

  Under utbildningen använder vi teori och praktik för att lära oss tekniker och övningar för att i framtiden leda

  • Meditation
  • Mantra- och sångmeditationer
  • Visualiseringsövningar
  • Andningsmeditationer
  • Vandringsmeditationer
  • Fråge- och affirmerande meditationerEtt annat viktigt fokus under vår gemensamma resa handlar om pedagogik och vad lärarrollen innebär. Du ges möjlighet att pröva lärarrollen och få feedback från deltagare och lärare.

  OBS! Certifiering
  Efter genomförd utbildning ges du ett intyg/diplom som beskriver de olika moment som ingått i utbildningen. 

  Dina lärare under utbildningen 

  Malin Berghagen är en av landets största inspiratörer inom yoga. Malin startade sin yrkeskarriär som skådespelare och sedan drygt tio år har hon arbetat professionellt som yogainspiratör. Under denna period har hon också skrivit fem böcker om yoga och hälsa.

  Med en bas från ashtanga och hathayogan håller hon idag yogakurser och föreläsningar om yoga och hälsa över hela världen.  År 2018 fick hon Marianne Pagmars stipendium av meditationsläraren David Ji och är nu “Master of Wisdom and Meditation”.

  Tomas Frankell började undervisa meditation och yoga under 1980-talet och har drivit ett flertal forum för livsfrågor som t ex Café Vega, Cafe Pan och Deva center. Han är även författare till fyra böcker om bland annat intuition och chakrasystemet. Vid sidan av yogan har Tomas under många år undervisat i det andligt/psykologiska verket En Kurs i Mirakler och utvecklat det som kallas ”intuitiva speglingar”. 

  Camilla Neuendorf  har arbetat med yoga och meditation sedan år 2000 och är utbildad livsyogalärare av Tomas Frankell. Camilla har även en examen i Mediyoga. Camilla har arbetat heltid med meditation och yoga sedan 2004. Från 2006 sker det i den egna anläggningen Tofta Retreat.

  Pris

  Utbildningskostnad totalt: 27 500 kr inkl. moms
  Kost och logi tillkommer

  ANSÖKAN: Skicka din intresseanmälan till: info@toftaretreat.se

  Matpaket

  Kostnad för matpaket samtliga 19 dagar: 6 150 kronor

  To-sö: 1300 kr per tillfälle

  Fr-sö: 950 kr

  Boende

  Boende kan bokas i förväg men betalas separat ca en vecka innan respektive modul.

  Logi alla 14 nätter

  Två personer i delad stuga: 4 900 kr per person

  Enkelrum på kursgården: 7000 kronor

  Enkelrum på B&B: 7 000 kr

  Enkelrum i hotellannex Tofta Herrgård: 11 900

  Dubbelrum i hotellannex Tofta Herrgård: 9 100 kr per person och tillfälle

  Logi to-sön

  Två personer i delad stuga: 1 050 kr per person och tillfälle

  Enkelrum på kursgården: 1 500 kr per tillfälle

  Enkelrum på B&B: 1 500 kr per person och tillfälle

  Enkelrum i hotellannex Tofta Herrgård: 2 850 kr per person 

  Dubbelrum i hotellannex Tofta Herrgård: 1 950 kr per person och tillfälle 

  Logi fr-sö

  Två personer i delad stuga: 700 kr per person

  Enkelrum på kursgården: 1000 kronor

  Enkelrum på B&B: 1 000 kr

  Enkelrum på i hotellannex Tofta Herrgård: 1 900

  Dubbelrum i hotellannex Tofta Herrgård: 1 300 kr per person och tillfälle

  Har du några frågor är du varmt välkommen att skicka dem till info@toftaretreat.se

  Modul 1

  26-29 aug: Meditation och intuition – mål och mening

  Malin Berghagen och Tomas Frankell

  Vår första modul ger oss en förståelse av meditationens mål och mening. Bland annat lär vi oss om vikten av att odla självacceptans, uthållighet, bevittnande, vänlighet och självrespekt.  Vi kommer även ges en grundförståelse av begrepp som ego, intuition och hur vi kan behålla balans mitt i en stressande tillvaro. Malin och Tomas ger också tid till att lära känna varandra genom enkla och spännande övningar. 

  Tider modul 1:
  Torsdag: 14.00 – 19.30
  Fredag: 08.00 – 20.00
  Lördag: 08.00 – 18.00
  Söndag: 08.00 – 15.30

  Modul 2

  7-10 okt: Meditation – centrering och balans

  Malin Berghagen och Tomas Frankell 

  Meditation för oss i kontakt med det som är evigt och tidlöst. Processen av meditation brukar därför liknas vid en långsam avklädningsprocess, vi blir mer och mer oss själva. Därigenom byggs samtidigt en allt starkare närvarokänsla.

  Den intelligens som för vår process framåt kallar vi intuition. Under denna modul övar vi återigen meditation och intuition. Vi lägger stort fokus på att lära oss skilja mellan egots värderande röster och intuitionens kärleksfulla vägledning. Det är genom att följa vår intuition inre frihet och tillit utvecklas.

  Tider modul 2:
  Torsdag: 14.00 – 19.00
  Fredag: 08.00 – 19.30
  Lördag: 08.00 – 18.00
  Söndag: 08.00 – 15.30

  Modul 3

  3-5 dec Yoga och meditation är upphörandet av sinnets växlingar – samt ceremoniers betydelse

  Malin Berghagen och Camilla Neuendorf

  Man brukar säga att yoga är meditation i rörelse. Det kan alla tre ledarna hålla med om. Under helgens kurs kommer Malin och Camilla dela sina verktyg om hur de använder den fysiska yogan för att komma till DHYANA, meditation. De kommer gå igenom de åtta delarna av Patanjalis yoga sutra och vad det innebära att följa dem i praktiken för att få mer närvaro. Att förena Asanas (position), Pranyama (andningen) och Drishti (fokuseringspunkten). 

  Eftersom det är väldigt individuellt vad man behöver för att få den yttre världen att stilla sig och vända fokus inåt och uppnå stillheten och kraft kommer Malin och Camilla att testa flera olika former av yoga/meditation. 

  Dessutom kommer det att handla om en del ceremonier, som både Camilla och Malin använder sig av för att vara mer närvarande i tacksamheten och för att kunna släppa taget om det som inte längre är nödvändigt i deras liv.

  Tider modul 3:
  Fredag: 14.00 – 18.30
  Lördag: 08.00 – 18.00
  Söndag: 08.00 – 15.30

  Modul 4

  20-23 jan 2022 Meditation – det kreativa flödet

  Tomas Frankell och Camilla Neuendorf

  Vår intuition och kreativitet är på sin djupaste nivå ett och samma sak. Ju mer vi finner vårt eget intuitiva flöde desto mer förlitar vi oss på vår skaparförmåga. Denna modul utforskar vi intuitionen som ett evigt flöde från själen som ständigt vägleder oss i tid och rum.
  Vi tittar också djupare på vår egen inre kritiker och hur denna förminskar och hindrar oss från uttryck i världen. Målet är ett obegränsat intuitivt, kreativt flöde.

  Tider modul 4:
  Torsdag: 14.00 – 19.00
  Fredag: 08.00 – 19.30
  Lördag: 08.00 – 18.00
  Söndag: 08.00 – 15.30

  Modul 5

  17-20 mars 2022 Meditation och intuition – lärarrollen

  Malin Berghagen, Tomas Frankell och Camilla Neuendorf

  Vad innebär det att vara lärare i en ny tid? Är vi alla lärare för varandra och vad innebär det i så fall? Denna avslutande modul tittar vi djupare på vad det innebär att konkret leda andra i meditation och intuition. Vi kommer bland annat belysa frågor som:

  • Hur håller man gruppenergin?
  • Vilka är fallgroparna som lärare?
  • Hur skapar man en kurs och vad behöver man tänka på?

  Konkreta råd och övningar samsas med samtal och frågor. Dessutom gör vi en sammanfattning av utbildningens olika delar.

  Tider modul 5:
  Torsdag: 14.00 – 19.00
  Fredag: 08.00 – 19.30
  Lördag: 08.00 – 18.00
  Söndag: 08.00 – 16.00

  ANSÖKAN

  Skicka din intresseanmälan till: info@toftaretreat.se

  Anmälnings- & betalningsvillkor 

  Vi skickar ut en faktura på 2 750 SEK i anmälningsavgift direkt i samband med att du bokar dig. Resterande faktureras ca. en månad innan kursstart.

  Bindande avtal anses ingås den dag du som deltagare skickar in fullständig ansökan, och löper från aktuell dag till dess att tjänsten/kursen är avslutad.

  Vid behov finns möjlighet att anpassa betalningen, till exempel med räntefri delbetalning. 

  Avbokning

  Vid avbokning tom 14 dagar innan kursen erhålles retur av kursavgift förutom en bokningskostnad på 2 750 SEK. Vid avbokning from 4 dagar innan kursen erhålles retur av kursavgift minus 2 750 SEK endast vid uppvisande av giltigt läkarintyg.

  Covid-19
  Se annan plats på hemsidan.

  Ansvarsbegränsningar/hälsotillstånd
  Tofta Retreat ansvarar inte för skador du som deltagare ådragit dig under utbildningen. Inte heller ansvarar bolaget för indirekt skada som åsamkas dig på grund av skada i samband med utbildningen. Allt utövande sker på egen risk.

  Force Majeure
  Tofta Retreat ansvarar inte för omständigheter orsakade utanför vår kontroll såsom exempelvis olyckshändelse, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande konfliktåtgärd. 

  Tofta Retreat är inte heller ansvarigt för skada som förorsakats av brand, naturkatastrof, brott, eller har sin grund i handling där du som kund givit oss felaktig eller vilseledande information. För att befrias helt från ansvar enligt denna bestämmelse skall vi på Tofta Retreat underrätta kund utan dröjsmål om sådan omständighet.