MediYoga som rehabilitering

MediYoga som rehabilitering

För att ett genuint läkande ska äga rum måste alla delarna – kropp, sinne och själ inkluderas. Yoga som Terapi handlar om att återskapa balans i dessa delar. Yoga, som är en i grunden andlig disciplin, beaktar och behandlar hela människan.

Utifrån det yogiska perspektivet är vi varelser av kött och blod, samtidigt är vi också energivarelser som behöver fylla på energi, öppna blockeringar i våra öden och skapa balans i våra liv.

Att skapa balans handlar om att lyssna inåt, efter vad du behöver och mår bra av. Att exempelvis äta nyttigt, dricka vatten, få
i dig tillskott, röra på dig, balansera arbete/ fritid, umgås och sova gott. MediYoga handlar om att göra dig medveten om dessa grundläggande behov.
Yoga arbetar precist med energisystemet. Energiobalans ger symptom: sjukdom/
ohälsa. Dessa symptom går att påverka, stärka och ”reparera” med yoga. Under barnaåren skapas enligt yogan mönster och präglingar i energisystemet. Det är i dessa och i andningen vi applicerar MediYoga. Andning är grunden i livet.

Vi andas ca. 20.000 gånger/dag. Andningen påverkar kropp, sinne och hälsa fundamentalt. Inom MediYoga är andningen den röda tråd som integreras i allt vi gör.

Yoga är med sitt holistiska synsätt en djupverkande metod för att återskapa hälsa på alla plan. MediYoga Institutet har sedan 1997 arbetat fram era rehabprogram för personer med speciella behov och olika besvär.

Dessa program har testats i svenska forskningsprojekt bl.a. i Karolinska Institutets och Danderyds sjukhus regi. Programmen
har introducerats för tiotusentals anställda på era hundra stora arbetsplatser och användes 2004-2012 på Astra-Zeneca vid rehabilitering av sjukskriven personal.

© Copyright – Tofta Retreat | Logga in